Μετρητές ζεστού νερού
Θερμιδομετρητές

Θέρμανση - Μετρητές ζεστού νερού


AQUARIUS


Δομοστοιχειωτό υδρόμετρο κρύου ή ζεστού νερού, απλής ριπής με μαγνητική μετάδοση κίνησης DN 15 και 20 mm

Το Aquarius είναι ένα υδρόμετρο κρύου ή ζεστού νερού σε δίκτυα πόσιμου νερού. Έχει πιστοποιητικό CEE μετρολογικής κλάσης B σε οριζόντια θέσηκαι κλάσης A σε κάθετη θέση. Το. Aquarius συμμορφώνεται βάσει της οδηγίας MID και απαντά στα πρότυπα OIML R49, EN14154 και ISO 4064. Η μαγνητική μετάδοση επιτρέπει την απομόνωση του καταγραφικού απο το υδραυλικό κομμάτι. Το καταγραφικό έχει τη δυνατότητα περιστροφής ώστε να είναι πάντα ευανάγνωστη η ένδειξη. Καθώς το Aquarius είναι δομοστοιχειωτό, μπορεί να εξοπλιστεί, ακόμη και κατόπιν της εγκατάστασής του με το σύστημα ραδιομέτρησης Izar, το δοσομετρικό σύστημα Izar Dosing ή τον πομπό παλμών Izar Pulse.

Πατήστε εδώ για να δείτε επιπλέον χαρακτηριστικά.M-TXKA


Υδρόμετρο ζεστού νερού

Το M-TXKA είναι ένα υδρόμετρο πολλαπλής ριπής μετρολογικής κλάσης Β με μαγνητική μετάδοση. Τόσο η οριζόντια όσο και η κάθετη έκδοση μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε ζεστό νερό έως 120°C. Στο υδρόμετρο M-TXKA μπορεί να προσαρμοστεί ένα πομπός παλμών και θερμιδομετρητές. Το M-TXKA αντέχει στισ υψηλές θερμοκρασίες. Αυτό το καθιστά κατάλληλο γαι σκοπούς μέτρησης θερμότητας.

Πατήστε εδώ για να δείτε επιπλέον χαρακτηριστικά.WP-XKA


Υδρόμετρα τύπου WOLTMANN για ζεστό νερό και για υψηλές παροχές.

Το υδρόμετρο Woltman meter είναι σχεδιασμένο για την μέτρηση όγκου ζεστού νερού (max. 120°C) σε κύριους σωλήνες. Ο κεντρικός άξονας είναι παράλληλος με το σωλήνα. Προσφέρει έτσι, χαμηλή αντίσταση στη διέλευση του νερού. Αυτό, μειώνει σημαντικά τισ απώλειες. Αυτά τα υδρόμετρα είνια εξοπλισμένα με ένα περιστρεφόμενο καταγραφικό με μαγνητική μετάδοση ως στάνταρ χαρακτηριστικό και σε αυτό μπορεί να προσαρμοστεί ένας πομπός παλμών, ακόμη και κατόπιν της εγκατάστασής τους. Είναι εναρμονισμένα με πομπούς με παλμούς reed. Ο θάλαμος μέτρησης μπορεί να αντικατασταθεί χωρίς την απομάκρυνση του υδρομέτρου από το σωλήνα. Επίσης τα υδρόμετρα Woltman μπορούν να συνδεθούν με μαι ποικιλία μετρητών θερμικής ενέργειας.

Πατήστε εδώ για να δείτε επιπλέον χαρακτηριστικά.