Ύδρευση - Οικιακής Χρήσεως


AQUARIUS


Δομοστοιχειωτό υδρόμετρο κρύου ή ζεστού νερού, απλής ριπής με μαγνητική μετάδοση κίνησης DN 15 και 20 mm

Το Aquarius είναι ένα υδρόμετρο κρύου ή ζεστού νερού σε δίκτυα πόσιμου νερού. Έχει πιστοποιητικό CEE μετρολογικής κλάσης B σε οριζόντια θέσηκαι κλάσης A σε κάθετη θέση. Το. Aquarius συμμορφώνεται βάσει της οδηγίας MID και απαντά στα πρότυπα OIML R49, EN14154 και ISO 4064. Η μαγνητική μετάδοση επιτρέπει την απομόνωση του καταγραφικού απο το υδραυλικό κομμάτι. Το καταγραφικό έχει τη δυνατότητα περιστροφής ώστε να είναι πάντα ευανάγνωστη η ένδειξη. Καθώς το Aquarius είναι δομοστοιχειωτό, μπορεί να εξοπλιστεί, ακόμη και κατόπιν της εγκατάστασής του με το σύστημα ραδιομέτρησης Izar, το δοσομετρικό σύστημα Izar Dosing ή τον πομπό παλμών Izar Pulse.

Πατήστε εδώ για να δείτε επιπλέον χαρακτηριστικά.SIRIUS


ΤΑΧΥΜΕΤΡΙΚΟΣ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΗΣ ΑΠΛΗΣ ΡΙΠΗΣ

Ταχυμετρικό υδρόμετρο απλής ριπής, μετρολογικής κατηγορίας C, εγκεκριμένο από την Ε.Ο.Κ σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 75/33 της 17-12-74 οδηγία του Συμβουλίου της Ε.Ο.Κ. για υδρόμετρα της κατηγορίας C, ειδικά κατασκευασμένο για ασφαλή λειτουργία και μέτρηση ακριβείας σε δίκτυο διανομής πόσιμου νερού θερμοκρασίας από 0 βαθμούς μέχρι 30 βαθμούς Κελσίου τουλάχιστον. Η μετάδοση της κίνησης από την φτερωτή προς τον καταγραφικό μηχανισμό γίνεται με μηχανικό τρόπο, η δε καταγραφή των διερχομένων ποσοτήτων νερού είναι μικτής διάταξης. Ο μετρητικός μηχανισμός επιτρέπει την είσοδο του νερού. Ωστόσο ο επιμέρους μηχανισμός της ένδειξης των κυβικών μέτρων είναι προστατευμένος σε κάψουλα που περιέχει γλυκερίνη για να μην υπάρξει περίπτωση θολώματος και να είναι πάντοτε ευχερής η ανάγνωση. Το κάλυμμα περιστρέφεται κατά 360ο . Ο συνολικός όγκος νερού που καταγράφεται είναι 100.000 κυβικά μέτρα.

Πατήστε εδώ για να δείτε επιπλέον χαρακτηριστικά.PEGASUS


ΤΑΧΥΜΕΤΡΙΚΟΣ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΡΙΠΗΣ

Ταχυμετρικο υδρόμετρο πολλαπλής ριπής, μετεωρολογικής κατηγορίας C , εγκεκριμένος από την Ε.Ο.Κ σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 75/33 της 17-12-74 οδηγία του Συμβουλίου της Ε.Ο.Κ. για υδρόμετρα της κατηγορίας C, ειδικά κατασκευασμένος για ασφαλή λειτουργία και μέτρηση ακριβείας σε δίκτυο διανομής πόσιμου νερού θερμοκρασίας από 0 βαθμούς μέχρι 30 βαθμούς Κελσίου τουλάχιστον. Η μετάδοση της κίνησης από την φτερωτή προς τον καταγραφικό μηχανισμό γίνεται με μηχανικό τρόπο, η δε καταγραφή των διερχομένων ποσοτήτων νερού είναι μικτής διάταξης. Ο μετρητικός μηχανισμός επιτρέπει την είσοδο του νερού. Ωστόσο ο επιμέρους μηχανισμός της ένδειξης των κυβικών μέτρων είναι προστατευμένος σε κάψουλα που περιέχει γλυκερίνη για να μην υπάρξει περίπτωση θολώματος και να είναι πάντοτε ευχερείς η ανάγνωση. Το κάλυμμα περιστρέφεται κατά 360ο. Ο συνολικός όγκος νερού που καταγράφεται είναι 100.000 κυβικά μέτρα.

Πατήστε εδώ για να δείτε επιπλέον χαρακτηριστικά.SATURN


Ταχυμετρικό υδρόμετρο πολλαπλής ριπής ξηρού τύπου

 

Πατήστε εδώ για να δείτε επιπλέον χαρακτηριστικά.ALTAIR


Ογκομετρικό υδρόμετρο DN 15

Το Altaïr V4 αντιπροσωπεύει τη νέα γενιά υδρομέτρων που αναπτύχθηκαν εντός του πλαισίου της οδηγίας MID (Measuring Instruments Directive) και των σύγχρονών απαιτήσεων. Το Altaïr V4 Q3 2.5 m3/h έχει ένα πολύ δυναμικό εύρος μετρήσεων (μέχρι 1,000),εξαιρετική αντίσταση στις υπερχιλήσεις, και μια ελάχιστη ροή καταγραφής στα 0,5 l/h. Επιπλέον, το Altaïr V4 είναι πολύ μικρού όγκου, και έτσι προσαρμόζεται στα πιο απαιτητικά περιβάλλοντα (π.χ. κιβώτια ύδατος). Διαθέτει καταγραφραφικό από γυαλί/μέταλλο (VM) . Το Altaïr V4 είναι στοιβαρής κατασκευής και είναι συμβατό με διάφορους τύπους νερού. Το. Altaïr V4 είναι δομοστοιχειωτό: μπορεί να δεχτεί το Izar radio,το Draco dosing system ή το Pulsar pulse emitter οποιαδήποτε στιγμή εφαρμόζοντας την επαγωγική τεχνολογία Ti.

Πατήστε εδώ για να δείτε επιπλέον χαρακτηριστικά.AQUILA


Βιομηχανικό υδρόμετρο

Το Aquila® V4 είναι ένα βιομηχανικό υδρόμετρο σχεδιασμένο να μετρά μεγάλες ποσότητες κρύου νερού. Χαρακτηρίζεται από υψηλή δυναμική μέτρησης αντίστασης στις διαταραχές και εύκολη συντήρησ. Το Aquila® V4 είναι δομοστοιχειωτό και συμβατό με το Pulsar pulse emitterκαι το Izar ® radio. Διαθέτει χαλαρές φλάτζες που κάνουν εύκολη την εγκατάσταση σε όλοους τους τύπους των σωλήνων, ακόμη και σε περιπτώσεις που απαιτείται αναπροσαρμογή μεγέθους. Η τεχνολογία απλής ριπής το καθιστά ανθεκτικό στις αναταράξεις του ύδατος πριν και μετά το υδρόμετρο. Διαθέτει πιστοποιητικό CE (MID). Είναι επίσης συμβατό με τα πρότυπα EN 14154, OIML R49 και ISO 4054 σε οριζόντια θέση. Ωστόσο, η απόδοσή του είναι κατά πολύ ανώτερη από αυτό που απαιτείται από τους κανονισμούς, ομοίως για τις υψηλές και τις χαμηλές ροές. Το καταγραφικό από γυαλί/μέταλλο καθιστά δυνατή τη χρήση του υδρομέτρου σε εξαιρετικά απαιτητικά περιβάλλοντα λειτουργίας.

Πατήστε εδώ για να δείτε επιπλέον χαρακτηριστικά.ALTAIR V4 composite


Σύνθετο ογκομετρικό υδρόμετρο DN 15

Το Altaïr V4 composite είναι ένα υδρόμετρο με έγκριση MID (Measuring Instruments Directive) ειδικά σχεδιασμένο να καλύψει τις απαιτήσεις της αειφόρου ανάπτυξης. Συνδυάζει υψηλό επίπεδο μετρολογίας με πολύ χαμήλή επίδραση στο περιβάλλον. Το οικολογικής σχεδίασης Altaïr V4 Q3 2.5 m3/h έχει ένα υψηλό δυανμικό εύρος (μέχρι 1,000), εξαιρετική αντίσταση στις υπερχιλήσεις, και μια ελάχιστη ροή καταγραφής στα 0,5 l/h. Επιπλέον, το Altaïr V4 είναι πολύ μικρού όγκου, και έτσι προσαρμόζεται στα πιο απαιτητικά περιβάλλοντα (π.χ. κιβώτια ύδατος). Διαθέτει καταγραφραφικό από γυαλί/μέταλλο (VM) . Το Altaïr V4 είναι στοιβαρής κατασκευής και είναι συμβατό με διάφορους τύπους νερού. Το. Altaïr V4 είναι δομοστοιχειωτό: μπορεί να δεχτεί το Izar radio ή το Pulsar pulse emitter οποιαδήποτε στιγμή εφαρμόζοντας την επαγωγική τεχνολογία (Ha or Ti).

Πατήστε εδώ για να δείτε επιπλέον χαρακτηριστικά.AQUARIUS PP


Ταχυμετρικό υδρόμετρο απλής ριπής κρύου νερού

Το Aquarius είναι ένα υδρόμετρο σχεδιασμένο για τη μέτρηση κρύου νερού. Διατίθεται σε ένα εύρος προτυποποιημένων διαμέτρων και μηκών. Αναλόγως της ονομαστικής του διαμέτρου, έχει πιστοποιητικό EEC ως ακολούθως: μετρολογικής κλάσης Β σε οριζόντια θέση και κλάσης Α σε κάθετη θέση. Η μαγνητική μετάδοση κίνησης εξασφαλίζει την πλήρη απομόνωση του καταγραφικού από το υδραυλικό σύστημα. Το καταγραφικό, που μπορεί να περιστρέφεται, διαθέτει σύστημα μη θολώματος ώστε να εξασφαλίζεται η βέλτιστη ανάγνωση σε όλα τα περιβάλλοντα. Καθώς είναι δομοστοιχειωτό, το Aquarius μπορεί να δεχτεί ένα πομπό παλμών της σειράς Pulsar, ώστε να είναι δυνατή η χρήση του συστήματος τηλεμέτρησης Izar, της δοσομετρικής συσκευής Draco ή του συστήματος ανάλυσης κατανάλωσης Cursa.

Πατήστε εδώ για να δείτε επιπλέον χαρακτηριστικά.AQUILA V4


Βιομηχανικό υδρόμετρο

Το Aquila® V4 είναι ένα βιομηχανικό υδρόμετρο σχεδιασμένο να μετρά μεγάλες ποσότητες κρύου νερού. Χαρακτηρίζεται από υψηλή δυναμική μέτρησης αντίστασης στις διαταραχές και εύκολη συντήρηση. Το Aquila® V4 είναι δομοστοιχειωτό και συμβατό με το Pulsar pulse emitterκαι το Izar ® radio. Διαθέτει χαλαρές φλάτζες που κάνουν εύκολη την εγκατάσταση σε όλοους τους τύπους των σωλήνων, ακόμη και σε περιπτώσεις που απαιτείται αναπροσαρμογή μεγέθους. Η τεχνολογία απλής ριπής το καθιστά ανθεκτικό στις αναταράξεις του ύδατος πριν και μετά το υδρόμετρο. Διαθέτει πιστοποιητικό CE (MID). Είναι επίσης συμβατό με τα πρότυπα EN 14154, OIML R49 και ISO 4054 σε οριζόντια θέση. Ωστόσο, η απόδοσή του είναι κατά πολύ ανώτερη από αυτό που απαιτείται από τους κανονισμούς, ομοίως για τις υψηλές και τις χαμηλές ροές. Το καταγραφικό από γυαλί/μέταλλο καθιστά δυνατή τη χρήση του υδρομέτρου σε εξαιρετικά απαιτητικά περιβάλλοντα λειτουργίας.

Πατήστε εδώ για να δείτε επιπλέον χαρακτηριστικά.WOLTMAN WP/WS cold


Υδρόμετρο για υψηλές ροές

Το υδρόμετρο Woltman είναι σχεδιασμένο για μέτρηση όγκων κρύου νερού (max. 50°C) σε κύριο δίκτυο σωλήνων. Διατίθεται σε δύο εκδόσεις: - Woltman WP cold, όπου η φτερωτή είναι παράλληλη με το σωλήνα. Προσφέρει χαμήλη αντίσταση κατά τη διέλευση του νερού. Αυτό μειώνει αισθητά τις απώλειες. - Woltman WS cold, όπου η φτερωτή είναι κάθετη στο σωλήνα. Είναι ιδιαιτέρως ευαίσθητο σε χαμηλές ροές που αυξάνει το δυναμικό εύρος μέτρησης. Ο θάλαμος μέτρησης μπορεί να αντικατασταθεί οποιαδήποτε στιγμή χωρίς την απομάκρυνση του μέτρου από το σωλήνα. Αυτό το υδρόμετρο διαθέτει ένα περιστρεφέμενο καταγραφικό από γυαλί και μέταλλο και έχει ως στάνταρ χαρακτηριστικό τη μαγνητική μετάδοση της κίνησης. Μπορούν να προσαρμοστούν διάφοροι τύποι εκπομπών παλμών ακλομη και μετά την εγκατάστασή των υδρομέτρων. Το υδρόμετρο Woltman μπορεί επίσης να συνδεθεί με διάφορους μετρητές θερμικής ενέργειας.

Πατήστε εδώ για να δείτε επιπλέον χαρακτηριστικά.WTI


Υδρόμετρο για άρδευση

• Ειδικό για άρδευση
• Στοιβαρής κατασκευής
• Μεταλλικό καπάκι που κλειδώνει
• Διαθέτει εγκατάσταση για να δεχθεί L.F. Pulse device, Reed switch.

Πατήστε εδώ για να δείτε επιπλέον χαρακτηριστικά.Επιπλέον εξαρτήματα


Αχαϊκή Ορειχαλκουργία
2 ΡΑΚΟΡ, 2 ΑΚΡΟΣΤΟΜΙΑ, 2 ΦΙΜΠΕΡ

Αχαϊκή Ορειχαλκουργία
ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Αχαϊκή Ορειχαλκουργία

Αχαϊκή Ορειχαλκουργία
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΗ
Αχαϊκή Ορειχαλκουργία

Αχαϊκή Ορειχαλκουργία
ΒΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ
Αχαϊκή Ορειχαλκουργία