AQUARIUS


Υδρομετρητές διαμέτρου 1/2" (DN15) & 3/4” (DN20), ταχυμετρικοί, υπέρ ξηρού τύπου, απλής ριπής, αντιπαγωτικοί, ειδικά κατασκευασμένοι για ασφαλή λειτουργία και μέτρηση ακριβείας σε δίκτυο διανομής πόσιμου κρύου και ζεστού νερού θερμοκρασίας από 0 βαθμούς μέχρι 90 βαθμούς Κελσίου.

Η μετάδοση της κίνησης από την φτερωτή προς τον καταγραφικό μηχανισμό γίνεται με μαγνητικό ζεύγος, η δε καταγραφή των διερχομένων ποσοτήτων νερού είναι ευθείας διάταξης. Ο μηχανισμός είναι ερμητικά σφραγισμένος (υπέρ ξηρού τύπου), έτσι ώστε δεν έρχεται σε επαφή όχι μόνο με το νερό αλλά ούτε και με τον ατμοσφαιρικό αέρα για να μην υπάρξει περίπτωση θολώματος ούτε από την υγρασία του ατμοσφαιρικού αέρα. Ο μηχανισμός είναι τοποθετημένος με τέτοιο τρόπο ώστε η ένδειξη να είναι ευανάγνωστη από παντού.

Οι μετρητές προσφέρονται σε δύο εκδόσεις. Μία με σώμα από πλαστικό (DN15) κ μία με σώμα από ορείχαλκο (DN15 και DN20). H εσωτερική και εξωτερική επιφάνεια του περιβλήματος είναι λεία χωρίς ελαττώματα ενώ στα σώματα των μετρητών και σε δύο θέσεις υπάρχει ανάγλυφη σήμανση της κατεύθυνσης ροής με βέλη επαρκούς μεγέθους.

Όλα τα εξαρτήματα (οδοντ. τροχοί, πλάκες εδράσεως κ.λ.π.) του ωρολογιακού και ενδιάμεσου μηχανισμού είναι κατασκευασμένα από ανοξείδωτο υλικό και από ειδικό πλαστικό που ανταποκρίνεται άριστα για το σκοπό που προορίζεται.

Στην είσοδο του υδρομέτρου υπάρχει ειδικό φίλτρο καθαρισμού που μπορεί να αφαιρείται εύκολα για να καθαριστεί ή να αντικατασταθεί.

Οι μετρητές αντέχουν στην συνεχή πίεση του νερού για την οποία είναι κατασκευασμένοι (πίεση λειτουργίας) χωρίς να παρουσιάζουν προβλήματα ή ελαττώματα όπως διαρροές, εφιδρώσεις των τοιχωμάτων, παραμορφώσεις κ.λ.π.

Η ονομαστική πίεση λειτουργίας του μετρητή είναι 16 bar. Τονίζεται ότι οι προσφερόμενοι μετρητές της εταιρείας μας είναι εγκεκριμένοι από την Ε.E. σύμφωνα με την υπ’αριθ. LNE 6904 της MID οδηγία του Συμβουλίου της Ε.E. για υδρόμετρα της κατηγορίας Β.

Τα χρησιμοποιούμενα για την κατασκευή των μετρητών υλικά είναι τα πλέον κατάλληλα έτσι ώστε να μην έχουν καμία απολύτως επίπτωση στη δημόσια υγεία αλλά και να ανταποκρίνονται άριστα για το σκοπό που προορίζονται. Ο υδρομετρητής διαθέτει και Serial Number (SN) σε απεικόνιση γραμμικό κώδικα δηλαδή Bar code.

Το Aquarius είναι δομοστοιχειωτό που σημαίνει ότι μπορεί να προσαρμοστεί ανά πάσα στιγμή με το ραδιομέτρησης σύστημα IZAR, με το σύστημα δοσομέτρησης Draco ή παλμικό πομπό Pulsar που διαθέτει την επαγωγική τεχνολογία Ti.

Τονίζεται ότι τα υδρόμετρα τύπου AQUARIUS έχουν τέτοια κατασκευή, ώστε έχουν καλύτερη ευαισθησία από τα υδρόμετρα παρόμοιου τύπου, αλλά και η καμπύλη σφάλματος στις μικρές παροχές διαφέρει από την καμπύλη σφάλματος παρόμοιων υδρομετρητών με αποτέλεσμα να μετράει καλύτερα αλλά και με ακρίβεια ποσότητα νερού στις μικρές παροχές, την οποία δεν μετρούν καθόλου τα άλλα υδρόμετρα.

Το μέγιστο ανεκτό σφάλμα καταγραφής των μετρητών δε υπερβαίνει το ±2% για την περιοχή ροής μεταξύ της ελάχιστης και της μεταβατικής παροχής αλλά και για την περιοχή ροής μεταξύ της μεταβατικής παροχής (συμπεριλαμβανομένης) και της μέγιστης παροχής.

Στη μέγιστη παροχή ο μετρητής λειτουργεί για περιορισμένα χρονικά διαστήματα χωρίς βλάβη του μηχανισμού και χωρίς υπέρβαση των προβλεπόμενων μεγίστων ορίων σφάλματος και απώλειας πιέσεως.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Υλικό Σύνθετο σώμα Υλικό
Βαθμονόμηση DN mm DN 15 DN 15 DN 20
ΠΑΡΟΧΗ (m3/h)
Ελάχιστη καταγραφόμενη παροχή l/h 0,012 0,012 0,017
Q1 m3/h 0,031 0,031 0,05
Q2 m3/h 0,05 0,05 0,8
Q3 m3/h 2,5 2,5 4
Q4 m3/h 3,125 3,125 5
R (Q3/Q1) 80 80 80

* R = 40 in Καθετη τοποθέτηση

ΕΓΚΡΙΣΗ
Αριθμός πιστοποιητικού. LNE 6904
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΙΕΣΕΙΣ
Μέγιστη θερμοκρασία 50℃ - 90℃
Μέγιστη service pressure 16
ΑΠΩΛΕΙΕΣ
Kvs (ΔP=Q2/Kvs2) 3,12 3,12 5
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ, ΜΑΖΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ
Μήκος L mm 110 80 110 130
Πλάτος I mm 90 90 90 90
Ύψος στον άξονα h 58 64 57 57
Ολικό ύψος H mm 75 77 72 74
Νηματοειδής σύνδεσμοι 3/4" 3/4" 3/4" 1"
Μάζα Kg 0,2 0,46 0,53 0,58