Τηλεμέτρηση - Pulse


PULSAR


Χαμηλής συχνότητας δομοστοιχειωτός πομπός παλμών

Ο πομπός παλμών Pulsar είναι ο πυρήνας της δομοστοιχειωτής ιδέας όπως αναπατύχθηκε από τη Sappel πριν από πάνω από 10 χρόνια. Μπορεί να συνδεθεί πάνς σε όλους τους μετρητές της Sappel της δομοστοιχειωτής σειράς μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Η νέα γενιά του Pulsarχρησιμοποεί έναν αισθητήρα Hall και διατίθεται σε δύο εκδόσεις : έκδοση standard 3-wire που προσμετρά την αντίστροφη ροή και την έκδοση 4-wire που προσδιορίζει τον όγκο ροής και στις δύο κατευθύνσης. Το Pulsar προσφέρει έναν αριθμό συναγερμών ενάντια στη μαγνητική απάτη, στη μη εξουσιοδοτημένη αποσύνδεση της συσκευής από το καλώδιο και στο κόψιμο του καλωδίου. Το Pulsar λειτουργεί με μια μπαταρία λιθίου διάρκειας ζωής 15 χρόνων και μπορεί να συνδεθεί σύστημα ανάγνωσης με τηλεχειρισμό.

Πατήστε εδώ για να δείτε επιπλέον χαρακτηριστικά.IZAR PULSE i


Δομοστοιχειωτοί πομποί παλμών

Ο πομπός παλμών Izar® Pulse είναι κεντρικό στοιχείο στην καινούργια επαγωγική δομοστοιχειωτή λογική που αναπτύχθηκε από τη Sappel. Μέσα σε λίγα δεπτερόλεπτα μπορεί να συνδεθεί πάνω σε όλους τους μετρητές της δομοστοιχειωτής σειράς, καθιστώντας τους, “επικοινωνιακούς ”. Η καινούργια γενιά Izar® Pulse i διαθέτει έναν αισθητήρα που λειτουργεί βάσει της επαγωγικής αρχής. Διατίθεται σε δύο εκδόσεις: μία στανταρ έκδοση με 3 καλώδια που μπορεί να καταγράψει τις αντεπιστροφές και μια έκδοση με 4 καλώδια που καθορίζει τους όγκους που ρέουν και προς τις δυο κατευθύνσεις. Το Izar® Pulse i διαθέτει επίσης συναγερμό σε περίπτωση αποσύνδεσης, μαγνητικής απάτης και κοπής καλωδίου. Το Izar® Pulse i λειτουργεί με μπαταρία λιθίου διάρκειας ζωής 15 ετών. Μπορεί να συνδεθεί με συστήματα τηλε-ανάγνωσης ή ανάλυσης κατανάλωσης. Το Izar®Pulse i διαθέτει έναν καινούργιο δακτύλιο συσφιξης για ολοκληρωτικά ασφαλή εφαρμογή (sealable cam).

Πατήστε εδώ για να δείτε επιπλέον χαρακτηριστικά.WP-WS/MFD


Τηλεμέτρηση, εντολή από απόσταση

Οι εκπομπές παλμών της γκάμας WP-WS/MFD μπορούν να προσαρμοστούν σε όλους τους μετρητές τύπου Woltman μοντέλο WS/MFD. Κάθε μετρητής μπορεί να δεχτεί έναν πομπό παλμών, κατά τη συναρμολόγησή του ή στο σημείο εγκατάστασής του, χωρίς την απομάκευνσή του. Η Sappel προτείνει δύο τύπους πομπών: - το δέκτη Reed 2 που αποτελείται από έναν παρεμβολέα με εύκαμπτα ελάσματα που εκπέμπουν ένα σήμα χαμηλής συχνότητας χωρίς δυναμικό. Μετά την τοποθέτησή του πάνς στο καταγραφικό, ενεργοποιείται από έναν ή περισσότερους μαγνήτεςπου βρίσκονται τοποθετημένοι πάνω σε έναν οδοντοτό τροχό. Επιτρέπει τη μεταφορά του πίνακα περιεχομένων - ο δέκτης Opto που αποτελείται από έναν πομπό που αποστέλλει μια φωτεινή δέσμη πάνε σε ένα κάτοπτρο.
Διατίθεται σε δύο εκδόσεις:
• Μία έκδοση τριών ινών που εκμπέμπει ένα σήμα τύπου ανοικτού συλλέκτη (NPN)
• Μία έκδοση δύο ινών που εκπέμπει ένα σήμα τύπου Namur. Ο δέκτης Opto εκπέμπει σήματα υψηλής συχνότητας επιτρέποντας για παράδειγμα την ένδειξη της ροής. Απαιτείται ηλεκτρική παροχή.

Πατήστε εδώ για να δείτε επιπλέον χαρακτηριστικά.