Τηλεμέτρηση - AMR


IZAR


Κινητό σύστημα τηλε-ανάγνωσης μετρητών

Η νέα γενιά των συσκευών Izar radio αφορά αποκλειστικά στην κινητή τηλε-ανάγνωση μετρητών. Οι ραδιοπομποί λειτουργούν κάτω από το πρωτόκολλο Prios σε συχνότητα 868.95 MHz. Είναι συμβατοί με τους δομοστοιχειωτούς μετρητές Sappel (Izar CP) και με τους μετρητές στους οποίους έχουν προσαρτηθεί πομποί παλμών reed dry ή πομποί τύπου NPN (open collector type (Izar DP)). Οι ραδιοπομποί Izar radio συνδέονται εύκολα και προγραμματίζονται επί τόπου βάσει του αριθμού του σχετικού μετρητή. Τα Izar CP και Izar DP radio modules εκπέμπουν τη μέτρηση μέσω μιας μονόδρομης ραδιοσύνδεσης στο Psion handheld το οποίο είναι εξοπλισμένο με ένα Izar PRT receiver. Τα Izar radio modules προσφέρουν μια πλειάδα λειτουργιών (περιεχόμενα σε μια συγκεκριμένη ημερομηνία, διάρκεια ζωής μπαταρίας κλπ) και συναγερμούς (διαρροές, μπλοκαρισμένοι μετρητές αντεπιστροφή ροής κλπ). Μία ενσωματωμένη μπαταρία καθιστά δυνατή την ανεξάρτητη λειτουργία για σχεδόν 15 χρόνια μέσης χρήσης.

Πατήστε εδώ για να δείτε επιπλέον χαρακτηριστικά.PSION WORKABOUT PRO CE


Computer χειρός και δέκτης ραδιοκυμάτων

Το σύστημα Psion PRT περιλαμβάνει ένα χειροκίνητο computer Psion WORKABOUT PRO CE στο οποίο έχει προσαρμοστεί ένας δέκτης ραδιοκυμάτων Izar PRT Bluetooth. Το Psion handheld περιλαμβάνει το λογισμικό IZAR CE WORKPRO software που έχει δημιουργηθεία από τη Sappel για την ανάγνωση των μετρητών στη λειτουργία με ραδιοκύματα ή στη χειροκίνητη λειτουργία. Με το Izar PRT Bluetooth radio receiver και την οπτική κεφαλή IrDA, μπορεί να προγραμματίσει και να διαβάσει όλους τους μετρητές στους οποίους έχει προσαρτιθεί το σύστημα Izar radio. Το Psion handheld computer επικοινωνεί με όλων των ειδών τα PC για την αποθήκευση και λήψη δεδομένων.

Πατήστε εδώ για να δείτε επιπλέον χαρακτηριστικά.Δέκτης IZAR GPRS


Tηλεμέτρηση, έλεγχος από απόσταση

Το Izar Receiver GPRS είναι ένας δέκτης ραδιοκυμάτων Izar. Κάνει δυνατή τη συλλογή δεδομένων απευθείας μέσω Internet από τους μετρητές που διαθέτουν Izar σύστημα τηλεμέτρησης της Sappel. Μπορεί να κρεμαστεί στον τοίχο και στέλνει τα δεδομένα μέσω GPRS σε έναν σέρβερ FTPσε προγραμματισμένα διαλείμματα (από 1 έως 99 ώρες). Ο χρήστης έχει πρόσβαση στα δεδομένα οποιαδήποτε στιγμή. Οι παράμετροι του Izar Receiver GPRS μπορούν να προγραμματιστούν μέσω Bluetooth. To Izar Receiver GPRS διαθέτει κάρτα SIM και επιτρέπει την ανάγνωση μέχρι και 1000 μετρητών που διαθέτουν ένα Izar radio. Συνδέεται αυτομάτως με το PC χρήσει GPRS BDD και του λογισμικού Izar Task.

Πατήστε εδώ για να δείτε επιπλέον χαρακτηριστικά.IZAR@NET


Λογισμικό διαχείρισης των αναγνώσεων

Το IZAR@NET είναι ένα λογισμικό για το PC για την ανάγνωση και τη λειτουργία όλων των τύπων των μετρητών (νερό, ενέργεια, ηλεκτρισμός, αέριο και άλλα) μέσω της χρήσης μιας βάσης δεδεομένων. Είναι συμβατό με όλες τις μεθόδους ανάγνωσης των προϊόντων IZAR: χειροκίνητη ανάγνωση, ανάγνωση με ένα τερματικό ραδιοκυμάτων χειρός και τηλε-ανάγνωση (π.χ. χρήσει GPRS, M-Bus και άλλα δίκτυα). Το IZAR@NET είναι ένα εργαλείο προσαρμοσμένο στη διαχείριση δεδομένων και συναγερμών, στην ανάλυση των δικτύων νερού και άλλων βιομηχανικών εφαρμογών. Λόγω της εύκολης πρόσβασης των δεδομένων σε πίνακεσ και γραφήματα (καμπύλες, ιστογραμματα, παρεμβολές, κλπ) μπορεί να γίνει παρακολούθηση της κατανάλωσης, των συναγερμών και άλλων δεδομένων. Επίσης, υπάρχουν και άλλες επιλογές όπως χάρτες, SMS ή ειδοποίηση με-mail, έκδοση αναφορών στην περίπτωση συναγερμού, και μεταφορά δεδομένων σε διάφορες μορφές.

Πατήστε εδώ για να δείτε επιπλέον χαρακτηριστικά.