Ιστορία της Αχαϊκής Ορειχαλκουργίας

Αχαϊκή Ορειχαλκουργία

Η Αχαϊκή Ορειχαλκουργία ιδρύεται το 1984 στην Πάτρα, από τον επιχειρηματία κ.Ιωάννη Αδαμόπουλο και ασχολείται αρχικά με την αποκλειστική διάθεση υδρομετρητών σε ολόκληρη την Ελλάδα, κατακτώντας γρήγορα ένα μεγάλο μέρος της Ελληνικής Αγοράς.

Με την μεταφορά της έδρας την Αθήνα, το 1991, γίνεται ο οδηγός της αγοράς στο χώρο των υδρομετρητών κατέχοντας το 45% της Ελληνικής αγορράς.

Γίνεται ένας από τους βασικούς προμηθευτές υδρομετρητών στη χώρα μας και δημιουργεί συνεργασίες με του ςμεγαλύτερους οργανισμούς ύδρευσης όπως η ΕΥΔΑΠ ΕΥΑΘ καθώς και πολλές ΔΕΥΑ.

Αντιπροσωπεύει αποκλειστικά τρία από τα μεγαλύτερα ονόματα σε παγκόσμιο επίπεδο κατασκευαστών προϊόντων που έχουν σχέση με το νερό.

Παράλληλα η δραστηριότητα της επεκτείνεται στα υδραυλικά είδη και στα είδη υγιεινής, κατακτώντας γρήγορα και σε αυτούς τους τομείς, σημαντικο μερίδιο της αγοράς.

Σήμερα η Αχαϊκή Ορειχαλκουργία, μέλος Ομίλου Επιχειρήσεων, με τη 25ετή πείρα της και στελεχωμένη με το άρτια εκπαιδευμένο και πεπειραμένο προσωπικό της, αποτελεί μία άψογα οργανωμένη και αποτελεσματική εταιρεία στο χώρο των υδρομετρητών και των υδραυλικών ειδών, τόσο σε επίπεδο πωλήσεων όσο και σε επίπεδο τεχνικής υποστήριξης και πληροφόρησης.

Απόδειξη της επιτυχημένης πορείας και της εγγυημένης συνεργασίας αποτελεί η επέκταση στην Κύπρο και στα Βαλκάνια, πρόωθησης των προϊόντων της και η συνεχώς καθημερινή αυξανόμενη δυναμική.