Δραστηριότητες της Αχαϊκής Ορειχαλκουργίας

Η Αχαϊκή Ορειχαλκουργία δραστηριοποιείται στην εμπορία, διανομή και υπηρεσίες μετρητών νερού, βιομηχανικών μετρητών και θερμιδομετρητών, καθώς επίσης και στα συστήματα τηλεμέτρησης.

Μέτρηση νερού:

Το εύρος των υδρομέτρων που διανέμεται από την Αχαϊκή είναι ευρύ όσον αφορά στην τεχνολογία (ταχύτητα, ογκομετρικά) και στο μέγεθος (DN 15 mm έως 600mm).

Μέτρηση βιομηχανικών υγρών:

Η μέτρηση των βιομηχανικών υγρών όλων των ειδών και οποιουδήποτε ιξώδους είναι δυνατή, λόγω του μεγάλου εύρους των βιομηχανικών μετρητών. Αυτοί οι μετρητές είναι ιδιαιτέρως στιβαροί και παρέχουν εξαιρετικά αξιόπιστες μετρήσεις.

Μέτρηση θερμότητας:

Με στόχο τη βελτίωση της μέτρησης της θερμότητας και της ενεργειακής παραγωγής και κατανάλωσης από τα κλιματιστικά, η Αχαϊκή παρέχει πακέτα λύσεων όπως μετρητές θερμότητας και υδραυλικούς αισθητήρες.

Τηλεμέτρηση:

Η Αχαϊκή διανέμει επίσης συστήματα τηλεμέτρησης (AMR). Αυτό το σύστημα πραγματοποιεί τη μετάδοση είτε μέσω καλωδίων και τηλεφωνικών γραμμών είτε χρήσει ραδιο-τεχνολογίας. Η Αχαϊκή παρέχει ένα ολοκληρωμένο πακέτο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μετάδοση δεδομένων, ραδιο-ανάγνωση, ανάλυση ρυθμού ροής κλπ...

Διαρροές:

Η Αχαϊκή συνεργάζεται με τη Gerris, ένα τμήμα της Sappel που εξειδικεύεται στον εντοπισμό διαρροών και διαγνωστικών ελέγχων. Αυτές οι εργασίες μπορούν να γίνουν για το πόσιμο νερό αλλά και για το νερό των απορροών από τα δίκτυα. Η Gerris συνεργάζεται με τοπικές κυβερνήσεις, διανομείς νερού και ενέργειας και βιομηχανίες στην Ευρωπαϊκή αγορά.

Αχαϊκή Ορειχαλκουργία