Σφυρί ανοίγματος των κιβωτίων βαλβίδων


Τεχνικά Χαρακτηριστικά