Σπείρα καθαρισμού της επιφάνειας των κιβωτίων βαλβίδων


Τεχνικά Χαρακτηριστικά