Εργαλείο μαγνητικής ανύψωσης των καπακιών των κιβωτίων βαλβίδων


Τεχνικά Χαρακτηριστικά